At eldre menn kan miste Y-kromosomet, kom ikke som en Får mer kreft Kvinner har bare X -kromosomer, mens menn har både X - og. De faller vel ikke for at de er x antall år eldre. Det er vel at de finner kjemien med et menneske,og da betyr ikke alder noe. Mange unge menn. og ustødig gange hos eldre menn, og flere kvinner kom tidlig i overgangsalderen. Tilstanden har fått navnet Fragilt X - assosiert Tremor/Ataksi syndrom. (FXTAS).